Výpověď dohodou…Pokus? Omyl!

Výpověď dohodou…Pokus? Omyl!

Zaměřeno na detail

Formality spojené s odchodem z práce se neobejdou bez písemnosti, která celý proces odstartuje. V běžné komunikaci tomuto dokumentu říkáme jednoduše „výpověď“. V praxi už je to více o slovíčkaření a právě jemu věnuji tento článek. Někomu možná následující odstavce přijdou jako zbytečné šťourání se v detailech a někdo naopak zajásá, že zná z bludiště paragrafů konečně cestu ven.

To, do kterého tábora se postavíte, nechám jako vždy na vás. Ze svých zkušeností však vím, že se ono slovíčkaření vyplácí. Občas někdo něco tak domotá, že z toho cestu ven nachází jen těžko. A já mám pak dělat tu babu, co radí. Někdy jsou to pravdu zapeklité případy a mé obočí i vrásky na čele soupeří, kdo umí dát lépe najevo to, co se mi honí hlavou. Přitom stačí celkem málo

Pravidla hry

Mějte prosím vždy na mysli to, že jako zaměstnanec nemáte povinnost obhajovat vaše důvody ukončení pracovního poměru. To, zda o svém záměru s někým budete diskutovat, je vaše věc. Někdy to smysl dává a někdy je na místě obezřetnost. Ostatně více si o tom můžete přečíst v jiném článku, který jsem pro vás napsala.

Jediným případem, kdy toto neplatí a musíte důvod jasně vymezit, je okamžité zrušení pracovního poměru. Ano, i zaměstnanec může sáhnout po tomto řešení. Je to však tak málo frekventovaná situace, že se jí věnovat nebudeme. Každopádně je dobré o ní vědět a těch pár paragrafů, které se jí věnují, si přečíst. V případě, že se rozhodnete jít do boje se zaměstnavatelem v rámci těchto paragrafů, doporučuji vše nejprve konzultovat s právníkem.

Zaměstnavatel je, co se týče odůvodnění ukončení pracovního poměru, na tom opačně. Existují zákonem stanovené důvody, za kterých s vámi může váš chlebodárce spolupráci ukončit. Zároveň jsou zákonem vymezeny jasně i ty situace, kdy s vámi firma rozvázat pracovní poměr nesmí.

Jaké tedy máte možnosti?

Tou první je zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pokud se v práci děje něco, co je pro vás neúnosné a nedá se to řešit, skončit můžete ze dne na den a nikdo vám v tom nemůže zabránit. Odejít můžete také v termínu, na kterém se, po projednání vašeho záměru skončit, shodnete se svým šéfem. K takovým situacím dochází, pokud je třeba již něco z vámi vykonané práce předat a je třeba na to čas. Zároveň je nezbytné, aby na obou stranách panovala vstřícnost.

Doporučuji si přesně ohlídat délku zkušební doby a nespokojit se s domluvou, že skončíte prostě na jejím konci. Pokud máte totiž během ní nějakou absenci, automaticky se o dny takové absence vaše zkušební doba prodlužuje a to někdy může zamíchat kartami. Takže mé vřelé doporučení je – buďte v termínech opravdu akurátní.

A další věc – ať už jdete hned nebo v domluveném termínu, stále se jedná o zrušení pracovního poměru ve zkušební době s tím, že druhá strana, tj. zaměstnavatel, nemusí souhlasit. Jeho povinností je pouze písemný dokument o zrušení pracovního poměru ve zkušební době převzít. Mějte jej ideálně připravený ve dvou vyhotoveních a jedno z nich si nechte potvrdit pro sebe.

Další případ je, když máte pracovní smlouvu na dobu určitou a blíží se konec sjednané doby. Smlouvu můžete prostě nechat vypršet a pak už nemusíte chodit. Slušností samozřejmě je, informovat vašeho nadřízeného o svém záměru s předstihem, aby mohl tuto změnu vstřebat a podniknout potřebné kroky, což je většinou zahájení náboru a případné pokrytí směn, ze kterých vy už vypadnete. Pokud celou věc oznámíte, můžete se rovněž setkat s dotazy, v takovou chvíli nemáte povinnost odpovídat.

Zároveň vás nikdo vás nemůže přinutit setrvat v pracovním poměru déle, než je sjednaná doba. Zde radím – pozor na situaci, kdy vykonáte pracovní činnost po uplynutí sjednané doby, smlouva automaticky přechází na dobu neurčitou. Takže pokud má dojít k nějakému průtahu, je třeba sepsat dodatek k pracovním smlouvě, kterou se spolupráce prodlouží, byť třeba jen o 14 dní. Za sepsáním oddálení vašeho odchodu si stůjte, jinými slovy – žádné ústní dohody!

To, že budete někde na dobré slovo bez aktuální smlouvy, resp., dodatku, s sebou nese mnohá rizika. Jedná se o ochranu obou stran a také určitě vymezení hranic pro práva a povinnosti těchto stran, ať už jde o vyplacení mzdy, odpovědnosti za škodu, nebo kompenzaci případného pracovního úrazu atd. Když se vrátíme k písemnostem, tak v tomto případě není žádný dokument zapotřebí. Stačí svůj úmysl skončit v rámci sjednaného termínu, který je uveden v pracovní smlouvě, oznámit ústně.

Třetí možnost odchodu je ukončení pracovního poměru dohodou. A jak už význam slova dohoda napovídá, je nad slunce jasné, že obě strany musí s ukončením spolupráce ve sjednaném termínu souhlasit. Bez podpisu obou stran, tj. zaměstnance i zaměstnavatele, se toto ukončení prostě neobejde. Mějte tedy dohodu připravenou ve dvou exemplářích, tj. pro vás i pro firmu. Pokud zaměstnavatel nesouhlasí s vámi navrženým termínem, můžete se pustit do vyjednávání o jiném. V případě, že je váš šéf neoblomný, máte smůlu. Jediným řešením je podání výpovědi.

Poslední možností, na kterou se podíváme, je ultimátum zvané výpověď. Vaší povinností je podat ji písemně. I tento dokument doporučuji mít na jednání se šéfem dvakrát a jeden exemplář, na kterém je potvrzení o převzetí korunované podpisem a datem převzetí, si uschovejte pro sebe.

Zaměstnavatel s výpovědí nemusí souhlasit, ale musí ji převzít. Pokud se zdráhá to udělat osobně a převzetí výpovědi vám potvrdit písemně, můžete ji doručit poštou tak, aby vám v ruce zbylo potvrzení o odeslání. Zde je však ošemetné načasování odeslání, pokud to necháváte na konec měsíce. Klíčové je totiž datum doručení výpovědi, které rozhoduje o tom, od kdy se začne datovat dvouměsíční výpovědní doba. Ta totiž začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Maličkost na závěr

Pokud v celém článku postrádáte konkrétní paragrafy, jejich absence můj záměr. Jednotlivé typy ukončení pracovního poměru jsou např. na internetu nebo v tištěné podobě zákoníku jasně uvedeny. Nemusíte se tedy bát jejich záměny, když nemáte po ruce příslušný paragraf. Jejich číslování se čas od času mění a v případě, že vycházíte z nějakého prastarého vzoru dokumentu, chyba je na světě. Ve výpovědi se toho dá už tak zkazit celkem dost. Na to, jak se tomu vyvarovat a mít sepsanou výpověď na jedničku, se podíváme spolu někdy příště. Pokud se však na něco potřebujete zeptat již nyní, neváhejte se na mě obrátit.

Více jak 15 let se aktivně věnuji personalistice a ráda sdílím své zkušenosti z této oblasti. Pro své klienty jsem průvodcem na klikaté cestě za skvělou prací a pomáhám jim nacházet odpovědi i na křižovatkách v jejich životě. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.