3 pilíře zpětné vazby

3 pilíře zpětné vazby

Kdo by nechtěl být lepším partnerem, rodičem, přítelem, kolegou, šéfem…? Kdo by jednoduše netoužil být v jakékoli naší roli lepší verzí člověka, než kterým jsme byli včera? A kdo by nestál o to mít kolem sebe prima lidi, se kterými je prostě radost pobýt? Jestli tu někdo takový je, kdo po tom vážně netouží, tak klidně přeskočte následující řádky, protože se bez nich obejdete.

Ruku v ruce s hranicemi

Mluvit s někým o tom, co potřebujeme, nebo dokonce co nám vadí, často vzbuzuje obavy. Bojíme se konfliktu či ztráty. Je to stejné jako s hranicemi, které mají se zpětnou vazbou mnoho společného. Obojí jsou to šikovné nástroje ke komunikaci našich potřeb či k projasnění vztahů. Jejich výhodou je možnost zabránit zvětšování propasti mezi lidmi, která se postupně plní nedorozuměním či jiným nechtěným „bordýlkem“ s příchutí hořkosti.

Zpětná vazba je k tomu všemu navíc podanou pomocnou rukou, pokud někdo stále opakuje stejnou chybu, točí se v kruhu a šlape do svého života a vztahů v něm jak slon v porcelánu. Lidé často nevědí, že mají něco změnit, nechápou proč, netuší jak. Někoho jen tak zkritizovat je snadné, ale srozumitelně  vysvětlit, proč je změna přístupu potřebná a zároveň přínosná, už chce trošku umění a odvahy.

Mezi dvěma extrémy

Zpětná vazba může pomoci nabrat správný směr, vyčistit vzduch, ušetřit čas, tápání, zmatek, ba dokonce bolest. Důležitý je náš dobrý záměr vzniklou situaci konstruktivně řešit a také zájem o druhého člověka, což pomáhá vybudovat prostředí bezpečí a důvěry. Velkou roli hraje také naše opravdovost, upřímnost a objektivita (no, spíše soudnost).

Nejde totiž o ustavičné předhazování něčeho, co nás dráždí a měli bychom si primárně zpracovat v nás samotných. Zároveň je lichá i domněnka, že jde o jakési kultivované škemrání či podlézání, kdy se pomocí různých oklik, náznaků a změkčujících slov snažíme někoho dostrkat tam, kde ho dle našich představ chceme mít. Nejedná se ani o případy, kdy někoho zkritizujeme tak, že si to takříkajíc za rámeček nedá, protože už nám došla trpělivost. To vše jsou spíše hraniční situace, které jsou jasnou známkou toho, že jsme zpětnou vazbu podcenili, ba dokonce zanedbali.

3, 2, 1, start

Já osobně, než se do zpětné vazby pustím, si udělám takovou malou přípravu. Nečekám na správnou chvíli, spíše ji vytvořím. Najdu si prostě čas a zároveň o něj požádám i svůj protějšek. Také si dobře vyberu prostředí, aby se zpětná vazba nezměnila ve scénku pro nezvané diváky. Věřím v to, že když lidé pochopí, že chceme něco skutečně vyřešit, jsou otevření slyšet i nepříjemné věci, přijmout je a jsou zároveň nakloněni spolupracovat. Proto doporučuji také uvést důvod, proč zpětnou vazbu jako takovou dávám.

Řekněte vaše…

Takže o čem jsou tedy ty tři pilíře? Pojďme na ně!

Nejprve vyslovte vaše „co“ – sdělte konkrétní skutečnosti a doplňte příklady. Popište srozumitelně a jednoznačně situaci či chování, kdy předložíte fakta, nikoli hodnocení typu „ty jsi takový a makový“. Prostě nesuďte a nemanipulujte, ale vyložte „karty“ na stůl.

Přistupte k vašemu „proč“ – mluvte o sobě a upozorněte také na dopad jednání daného člověka. Klíčové je mluvit o tom, jak se na základě konání našeho protějšku cítíme, jak to ovlivňuje naše vztahy, širší okolnosti, nebo jaké jiné souvislosti může chování jedince způsobit. Stále mějme na paměti, že nejde o to posuzovat člověka jako takového, ale popsat důsledky, které plynou z jeho jednání.

Řekněte vaše „jak“ – předneste své představy o dalších krocích. Říct totiž, co se nám nelíbí, bývá leckdy snadné, ale přijít s návrhem, který je přijatelný pro obě strany, už chce určité dovednosti. Není to však mise nemožná. Zároveň je tato fáze tím správným okamžikem, kdy je třeba zapojit i náš protějšek.

Spojení sil

Jde o to vzájemně se vyslechnoutpochopit, neboť zpětná vazba není monolog, ani bitva o argumenty. Poté, co jsme sami za sebe vše řekli, je nezbytné dát prostor našemu partnerovi v komunikaci. Také na jeho vnímání celé věci záleží. Pokud tedy budeme vycházet z předpokladu, že byl ochoten nás vyslechnout a je také otevřený nám sdělit svůj úhel pohledu.

Aby měla zpětná vazba efekt a nezůstalo jen u tlachání, je třeba společně mluvit zejména o tom, co jsem nastínila ve třetím pilíři – o dalších krocích. Pak vede zpětná vazba ke změně a tím se stává užitečná. Odměnou může být svěží vítr v našich vztazích nebo již zmíněný správný směr našeho počínání. Někdy je však nutné návrhy řešení a finální rozhodování odložit na čas, kdy se zklidní emoce, které vzájemné sdílení vyvolalo. Nejde o to nechat věci vyjít do ztracena ve stylu „ono se to samo vyřeší“, ale dát si třeba pár hodin nebo den či dva přestávku.

Čtvrtý pilíř?

V některých situacích je nezbytné toho druhého podpořit třeba tím, že se společně podíváme na to, co už dokázal a jaké to přineslo výsledky. Když druhý člověk skutečně cítí naši podporu a ochotu pomoci, efekt naší zpětné vazby a vzájemné dohody o dalším postupu mohou být mnohem lepší

Nikdy, ale opravu nikdy, nejde o to vrhnout se na jinou osobu, zkritizovat její chování a zajistit si tak úlevu. Taková akce jen způsobí, že druhý člověk nebude chtít pokračovat v konverzaci a zatvrdí se. Navíc tohle jednorázové vylití kýble špíny by stejně nemělo dlouhodobého úlevného účinku a nepřineslo trvalejší řešení.

Proto prosím pamatujte u zpětné vazby ještě na jednu věc, a tou je jakási rovnováha. Kromě vyjádření negativních aspektů chování člověka a dopadů jeho jednání bychom tedy neměli zapomínat na určitou dávku vstřícnosti a již několikrát zmíněné podpory. Proto vždy uvádějme zároveň informace, které pomáhají druhému posunout se kupředu a přináší rozhled v oblasti, ve kterých může člověk růst a zlepšovat se. Nezapomínejme, že nám jde ve finále o to samé – mít se hezky a dělat věci tak nejlépe, jak zrovna dokážeme.

Mluvme prosím spolu, nikoli jeden o druhém. Hodně věcí se tím opravdu dá vyřešit. A pokud je to povídání s vaším protějškem v něčem pro vás teď těžké, jsem tu pro vás. Můžete mi bez pocitu studu či viny říci vše a nebýt tak na to, co vás tíží, sami. Než uděláte ten vstřícný krokspojíte síly s vaším protějškem, jste vítáni v mém prostoru, abyste se připravili, získali sebejistotu a zároveň určité dovednosti, které vám pomohou zpětnou vazbou proplout s lehkostí.

Více jak 15 let se aktivně věnuji personalistice a ráda sdílím své zkušenosti z této oblasti. Pro své klienty jsem průvodcem na klikaté cestě za skvělou prací a pomáhám jim nacházet odpovědi i na křižovatkách v jejich životě. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.