Parkur z paragrafů aneb když firmy i lidé skáčou přes překážky

Parkur z paragrafů aneb když firmy i lidé skáčou přes překážky

Jiné jaro

Je jaro, spolu s babím létem moje neoblíbenější období roku. Letos mé milované jaro vnímám výrazně jinak a je mi jasné, že nejsem jediná. Příroda se po mírné zimě probouzí celkem rychle. Jen my lidé a vše, co jsme vytvořili, fungujeme v jistém útlumu. Chtě – nechtě museli jsme zpomalit, všechno se zpomalilo.

Snad jen zlaté české ručičky vyrábějící vše, co pomůže v boji proti viru, náš neotřelý humor co nás spojuje a drží v jakési psychické lati, a kantorské dovednosti rodičů, kteří doma vzdělávají své děti, nabývají na intenzitě. Roste také množství různých opatření souvisejících s ochranou zdraví či aktivity spočívající v udržení živobytí, ať už na poli menších soukromníků či větších firem zaměstnávajících stovky ba dokonce tisíce lidí.

Aprílová opatření

Po prvním měsíci, do kterého zasáhla změna v podobě pandemie, firmy již znají své ekonomické výsledky a těm, co stojí v jejich čele, se ostřeji vykreslují další nezbytná opatření, která je potřeba přijmout. Udržet zdraví lidí a zároveň chod společnosti je jedna věc, ale udržet počet pracovních míst je věc druhá.

Někde si s tím hlavu nelámou, zkouší možné i nemožné. Jinde se snaží o všem uvažovat v širších souvislostechpostupovat systematicky navzdory stále se měnící situaci. Spolu s tím je více slyšet skřípění zubů těch, co jsou aktivními tvůrci opatření, nebo jen jejich pasivními příjemci. Zároveň se množí i dotazy mých klientů, co si k nim v takové chvíli zaměstnavatel může dovolit a jak daleko může zajít, když práce ubývá a nastal čas šetřit.

Se zákonem za zády

Hned na úvod je třeba říci si jednu podstatnou věc – český zákoník práce je postavený tak, že hájí primárně zájmy té slabší strany, za kterou je považován zaměstnanec. O tom, do jaké míry se ho firmy drží a do jaké míry hledají způsoby, jak obejít paragrafy, které jsou od toho přeci kulaté, do toho se nebudu pouštět.

Každopádně těch opatření, po kterých může zaměstnavatel sáhnout, není mnoho a navíc mají své náležitosti, kterých se musí firma držet, pokud se nechce stát žhavým kandidátem na hostitele roku pro nějakou pěknou delegaci z inspektorátu práce nebo podobné instituce.

Náhradní volno a dovolená

Nejméně bolestivou verzí absence je vybrání si nastřádaných přesčasů v podobě náhradního volna, jelikož má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci práci přesčas kompenzovat. S náhradním volnem za práci přesčas však musí souhlasit obě strany. Náhradní volno zaměstnavatel musí poskytnout nejpozději do tří měsíců po odpracovaném přesčasu. Pokud tak neučiní, zaměstnanec má automaticky nárok na příplatek. Na tomto místě bych ráda připomněla, že přesčasem není doba strávená v práci nad rámec pracovní doby z naší vůle, ale je to čas strávený prací navíc na pokyn zaměstnavatele (§ 93 ZP).

Další schůdnou variantou je čerpání dovolené. Pokud si však dovolenou chceme šetřit na léto, může nám naše plány změnit zaměstnavatel. Dle zákoníku (§ 217 ZP) má právo nám čerpání dovolené nařídit, a to 14 dní před jejím čerpáním a písemně. Nařízený rozsah může činit i veškeré dny dovolené, na které máme v daný kalendářní rok nárok. Já osobně doporučuji se dohodnout na rozumném kompromisu, kterým může být postupné čerpání dovolené podle toho, jak se bude vyvíjet situace v naší zemi a tím i ve firmách.

Důležité osobní překážky

Další variantou je čerpání sociálních dávek souvisejících s nařízenou karanténou, pracovní neschopností či ošetřováním člena rodiny (§ 191 ZP), což je ale východisko, které s sebou přináší zásah do rodinného rozpočtu. Jedná se o tedy řešení, které volíme spíše ve chvíli, kdy díky okolnostem musíme, než abychom si jej zvolili dobrovolně. Někdy se však i tato varianta může stát naší preferovanou volbou (pracovní neschopnost) či předmětem diskuse a následné dohody mezi námi a naším zaměstnavatelem (ošetřování člena rodiny; pozor – není totožné s dlouhodobým ošetřovným).

V souvislosti s touto skupinou absencí se setkáváme s termínem neplacené volno, který zákoník sám o sobě však nezná, ale umí rozlišit v souvislosti s překážkami na straně zaměstnance ty absence, kdy zaměstnanec má a nebo také nemá nárok na náhradu mzdy.

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Poslední možností, na kterou se chci zaměřit, je tzv. překážka na straně zaměstnavatele. Podle typu situace se odvíjí i výše náhrady mzdy. Toto je často příčinou i domněnek a zmatků, jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance, kdy si obě strany chtějí ohlídat zcela přirozeně svá práva. Zaměstnavateli se nabízí nařídit s okamžitou platností jednu z těchto čtyř variant:

  • povinnost uzavřít provoz (§ 208 ZP; výše náhrady mzdy: 100%),
  • uzavření provozu z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (§ 208 ZP; výše náhrady mzdy: 100%),
  • výpadek vstupů (surovin, subdodávek, služeb; tzv. prostoj) z oblastí zasažených nákazou (§ 207 písm. a) ZP; výše náhrady mzdy: min. 80%),
  • dočasné omezení odbytu (§ 209 ZP (částečná nezaměstnanost); výše náhrady mzdy: min. 60%).

Ve chvíli, kdy vás zaměstnavatel vyzve čerpat překážku na straně zaměstnavatele, jdete domů a nepracujete. Pokud byste pracovat měli, ale jen několik hodin denně, zbystřete a ujasněte si se zaměstnavatelem situaci. Je totiž dost možné, že vám zaměstnavatel chce změnit výši úvazku a tím i mzdu. To je ale zásah do podmínek vaší pracovní smlouvy, což by mělo být předmětem dodatku k vaší pracovní smlouvě, které musí pro jeho platnost obě strany podepsat. Buď tedy takový dodatek společně podepište, nebo se dohodněte se svým zaměstnavatelem, ať např. 1 den pracujete naplno a druhý den čerpáte regulérní překážku, tj. čerpáte náhradu mzdy a zároveň nepracujete.

Bude to v pořádku

A na závěr bych vás ráda podpořila v tom, abyste vydrželi na téhle dlouhé trati ten únavný běh. Neztrácejte prosím víru a naději, protože každá štreka má svou vytouženou cílovou pásku a má ji i tahle. Myslete prosím na sebe, na svou bezpečnost, zdraví fyzické i duševní…každý sám za sebe a tím i pro ty druhé. Na tom teď vše stojí a padá. Jen tak budeme silní a odolní, jen tak se staneme vítězi. I když je teď vše vzhůru nohama, nebo snad máte pocit, že se svět točí pozpátku, oklepeme se a všechno bude v pořádku.

Přeji nám dny plné vytrvalosti a buďme zdrávi.

Více jak 15 let se aktivně věnuji personalistice a ráda sdílím své zkušenosti z této oblasti. Pro své klienty jsem průvodcem na klikaté cestě za skvělou prací a pomáhám jim nacházet odpovědi i na křižovatkách v jejich životě. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.